bip.osieck.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Osieck www.osieck.pl
Zapytania ofertowe strona główna 

Zapytania ofertowe
,,Zakup z dostawą i montażem wyposażenia sali
sensorycznej w Publicznym Żłobku w m. Sobienki,
Gmina Osieck"

zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 09:12:45, wprowadzający: Dominika Szostak
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
OSieck 2020/2021

Treść zapytana ofertowego

wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Karta pracy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-28 13:10:24, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup dwóch serwerów na potrzeby Urzędu Gminy
Osieck raz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecku"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

oświadczenie

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 12:45:16, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup dwóch serwerów na potrzeby Urzędu Gminy
Osieck raz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecku"

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

oświadczenie

uniważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-07 14:40:13, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Osiecku
w roku szkolnym 2020/2021

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 12:22:32, wprowadzający: Dominika Szostak
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Osiecku
w roku szkolnym 2020/2021

treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 14:44:58, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego w zakresie
hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub
melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na
gruntach w Augustówce - Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 08:23:44, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych
źródeł ciepła na terenie Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 15:52:58, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 271239W ul.
J.Rychlika na odcinku od ul. Leśnej do ul. Bez
nazwy w miejscowości Osieck dz. ew. nr 3219

zapytanie ofertowe

Przedmiar

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 13:12:52, wprowadzający: Dominika Szostak
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku
szkolnym 2020/2021

Treść zapytania ofertowego

opis przedmiotu zamowienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 15:05:03, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Modernizacja drogi na działce ewid. nr 1571 w
miejscowości Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

mapka poglądowa

przedmiar

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 16:11:36, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Oświadczenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Inormacja o wyborze oferty najkorzstniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 15:57:35, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do
gruntów rolnych na działce nr 309/2 w
miejscowości Czarnowiec

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Przedmiar

Projekt budowlany

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 12:41:17, wprowadzający: Dominika Szostak
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego do
bieżących remontów dróg gminnych na terenie
Gminy Osieck

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 13:23:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w
miejscowości Pogorzel - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:00:03, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Pogorzel"

Treść zapytania ofertowego

Załączniki .doc.

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 15:48:14, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Prowadzenie konserwacji stałej urządzeń
Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki
(AKPiA) w kotłowniach gazowych, zlokalizowanych w
5 obiektach na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 10:19:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup wyposażenia i sprzętu do pomieszczeń
kuchni Przedszkola Publicznego w m. Augustówka

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Informacja o ofertach

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 12:01:24 Informację zaktualizowano 2019-11-07 12:01:52, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy
Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 15:55:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

załącznik 1

załącznik 2

załącznik3

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 15:46:06, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych do
Szkoły Podstawowej w m. Augustówce.

Treść zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 16:05:29, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
polegajacej na budowie 2 odcinków sieci
wodociągowj - w Osiecku oraz Starych
Kościeliskach

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 10:19:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

wyniki zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 15:46:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Usługa catering dla dzieci, które będą
uczęszczać do Publicznego Przedszkola w
Augustówce

Zapytanie ofertowe

załączniki

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 13:52:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Usługa cateringu dla dzieci, które będą
uczęszczać do Publicznego Przedszkola w
Sobienkach"

Zapytanie ofertowe.

Wzór umowy

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 16:41:12, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wyłapywanie bezdomnych kotów z terenu gminy
Osieck oraz zapewnienie im opeki w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Oferta

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 11:42:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w
Osiecku w roku szkolnym 2019/2020r

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert.

Wyniki zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:46:44, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku
szkolnym 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert.

Wynik zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 11:39:51, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do
Publicznego Przedszkola w miejscowości
Augustówka w Gminie Osieck

Treść zapytania ofertowego

załącznik nr 3

wzor umowy

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:30:50, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 12:48:46, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją
inwestycji, pn.: "Rozbudowa budnku przedszkola
publicznego w miejscowości Sobienki na porzeby
żłobka"

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapania ofertowego

Wzór umowy

Załaczniki. doc

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 13:48:44 Informację zaktualizowano 2019-05-14 13:49:33, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją
inwestycji, pn.: "Remont budynku byłego GS z
przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca
spotkań dla mieszkańców Gminy Osieck"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.skan

Wzór umowy

Załączniki doc.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:52:40 Informację zaktualizowano 2019-04-30 15:57:27, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie Ofertowe

na: "Dostawę kruszywa betonowego, dolomitowego do bierzących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck wraz z usunięciem karp"

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 11:33:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Pogorzel - Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Informacja o terminie wizji lokalnej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 14:27:47, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie otworu rozpoznawczo-ekploatacyjnego S4
oraz likwidacja studniS1 i S2 na terenie gminnego
ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w Osiecku

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie 1

Załącznik nr 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja do zapytania ofertowego

Projekty

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 15:28:56, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie Ofertowe "Świadczenie usług
weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych w tym
zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz
opieki nad wolno żyjącymi kotami

Treść zapytania

Do wszystkich oferentów

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 11:11:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Osieck oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2019 roku.

Treść zapytania

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 13:54:32, wprowadzający: Teresa Nowak

Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych dla Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy+oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 15:27:45, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usługa cateringu dla dzieci uczęszczajacych do
Szkoły Podstawowej w Augustówce

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-08 14:52:44, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zimowe utzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

Wykaz sprzętu

Formularz ofertowy

oświadczenie

Wzór umowy

Karta pracy

Informacja z otwrcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 12:56:07, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w
Gmnie Osieck

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja nr 3 do treści zapytania ofertowego

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:51:56, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie ofertowe "Budowa drogi utwardzonej z
kruszywa dolomitowanego w miejscowości
Augustówka, dz. ew. nr 792- Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 09:31:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na: "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do
placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym
2018/2019"

Zapytanie Ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:49:40, wprowadzający: Teresa Nowak
zapytanie ofertowe na "Usługę Cateringu dla
dzieci. które bedą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Sobienkach"

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:38:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na " Zakup,dostawa i montaż
urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w
ramach wyposażenia placów zabaw w Gminie Osieck"

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 10:52:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na: "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do
placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym
2018/2019"

Zapytanie ofertowe

Wykaz zaplecza Transportowego

Wykaz osób

Wykaz usług

oferta

Wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia

informacja do treści zapytania ofertowego

Do wszystkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:18:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na: "Zakup biletów
miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej
dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół
w Osiecku w roku szkolnym 2017/2018r."

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Zmiana treści zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego nr2

przywozy uczniów

odwozy uczniów

Umowa

Do wszytkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:11:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie Ofertowe na: "Rozbudowe sieci
wodociągowej w miejscowości Osieck, 3380, 3564,
3569, 3565, 3567, 3566 - Gmina Osieck"

Zapytanie Ofertowe na: "Rozbudowe sieci wodociągowej w miejscowości Osieck.

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Umowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zamknięciu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 09:18:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na ,,Usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck "

Zapytanie ofertowe na ,,Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

Formularz ofertowy

oświadczenia i dokumenty

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postepowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 15:37:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Wykonanie ułożenia kostki brukowej wraz z
materiałem w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 13:24:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Augustówce poprzez wykonanie elewacji
zewnętrznej.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:19:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenia.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-14 10:09:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Augustówce poprzez wykonanie elewacji
zewnętrznej.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 09:28:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów
nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej,
elektrycznej, i sanitarnej

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie wykonawcy

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 13:12:13 Informację zaktualizowano 2018-02-19 13:12:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2017/2018

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Formularz oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 14:48:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa drogi utwardzonej z tłucznia dolomitowego
w miejscwości Rudnik- Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Formularz ofertwy

wzór umowy

mapa- Droga Rudnik

Przedmiar robót

pytania i odpowiedź

Pyanie 2

Informacja z otwarcia ofert

Złożone oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-04 14:51:14 Informację zaktualizowano 2017-09-04 14:51:43, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie prac związanych z wymianą posadzki
betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pogorzeli w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Plan garażu Straży

Wynik postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 13:41:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla ucznió
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2017/2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-18 13:09:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe dla którego nie stosuje się
procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień
publicznych na usługę cateringu dla dzieci,
które będą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Sobienkach.

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 09:37:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w
okresie od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018
r.

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz zaplecza transportowego

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Wykaz usług wykonanych w przeciągu ostatnich trzech lat

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-06 15:21:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do
Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w
Gminie Osieck

Zapytanie ofertowe

Oferty, które wpłynęły

Wzór umowy

Formularz ofertowy.doc

Oświadczenie.doc

Formularz cenowy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 14:49:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia do przedszkola
w Sobienkach

Zapytanie ofertowe

Informacja

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 15:22:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Zmiana nawierzchni drogi gminnej, ul. Króla
Zygmunta Augusta w Osiecku, Gmina Osieck

Oferty, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 17:04:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żuzludo bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

Wybór Oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 11:57:55, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska
w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

Wybór Oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 08:52:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy
Osieck.

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Formularz ofertowy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 16:00:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska
w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wznowieniu ogłoszenia

Informacja o ofertach, które wpłynęły

Formularz ofertowy.doc

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 14:00:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa budynku gospodarczego wolnostojącego w
miejscowości Nowe Kościeliska w Gminie Osieck

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Formularz ofertowy.doc

Projekt zagospodarowania

Projekt budowlany

Rzut fundamentów

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekrój poprzeczny

Elewacja frontowa - zachodnia

Elewacja boczna - wschodnia

Elewacja przednia - południowa

Elewacja tylna - północna

Pytania 1

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 12:43:13, wprowadzający: Teresa Nowak

Usługa związana z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki - Gmina Osieck"

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Załączniki.doc

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-21 15:17:17 Informację zaktualizowano 2016-11-21 15:29:13, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia terenu
przedszkola w miejscowości Sobienki

Nowy formularz ofertowy

Nowe zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Unieważnienie zapytania ofertowego

Uzupełnienie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-12 14:03:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2016/2017

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wybór oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Załączniki do umowy

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 15:44:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 15:45:50, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2016/2017.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 15:29:19, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w
okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i załączniki

wzór umowy

Informacja o nadesłanych ofertach

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 12:28:08, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy
Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i oświadczenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 10:31:37, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

Uzupełnienie do zapytania ofertowego

unieważnienie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:29:34, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Augustówka - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

projekt budowlany wodociągu

Przedmiar robót

Szczegółowa specyfikacja wykonania robót

Zestawienie ofert

Wybór Oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 15:34:52, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Informacja o unieważnieniu części zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-19 11:10:17 Informację zaktualizowano 2016-04-19 11:26:49, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
drogi gminnej w miejscowości Pogorzel- Gmina
Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

informacja o zawieszeniu postępowania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 08:29:44, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup i dostawa znaków drogowych i informacyjnych
dla Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zestawienie ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 09:44:57, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie generalnego remontu-karosacji wozu
strażackiego marki STAR 266 GBM 3,5/20 będącego
w użytkowaniu OSP w Osiecku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Zmiana treści zapytania ofertowego -informacja

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 09:55:34, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup znaków oznaczających przejazdy PKP przez
drogi gminne na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Informacja o zakończeniu postępowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 09:05:30, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

uzupełnienie zapytania

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-09 11:34:57, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Pytanie dodatkowe

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 13:03:11, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa zjazdu publicznego w miejscowości
Augustówka na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Część rysunkowa zapytania ofertowego.

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-11 15:15:01, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Ogłoszenie o dialogu technicznym na usługę
"Odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Osieck"

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 15:17:22, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie
województwa mazowieckiego w Gminie Osieck"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia stanowiące załaczniki do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 12:08:58, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i
przebudowę Dróg gminnych: na Osiedlu
Mieszkaniowym "Leśna" w miejscowości Osieck -
Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 08:25:11 Informację zaktualizowano 2015-08-21 08:30:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2015/2016

Zapytanie ofertowe

Formularzofertowy

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 15:07:41, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dowóz dzieci niepełnosprawnychz terenu Gminy
Osieck do placówki oświatowej w Otwocku w
okresie od 01 września 2015r do 24 czerwca 2016r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do formularza ofertowego

Zestawienie nadesłanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 16:36:42, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych w
celu umieszczenia ich na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Fomularz ofertowy

Projekt umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 09:00:23, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia stanowiące załączniki

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-14 12:02:57 Informację zaktualizowano 2015-04-24 11:52:52, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej
polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe - Moja Przyszłość
 img-916140739.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 15:22:03, wprowadzający: Referat Finansowy

Zobacz:
   rok 2015
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.osieck.pl