Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Powtórne wykorzystanie informacji strona główna 

Powtórne wykorzystanie informacji

Powtórne wykorzystanie
informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie (Dz.U nr 204 poz 1195)

Warunki powtórnego wykorzystania informacji publicznej Gminy Osieck:

1. Informowanie o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Osieck.
2. Dalsze udostępnianie innym użytkownikom w niezmienionej formie - link do pierwotnej wersji.
3. Gmina Osieck nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez podmioty trzecie.
4. Udostępnienie informacji w trybie wnioskowym może wiązać się z naliczeniem opłaty. Szczegółowe informacje podawane są w formie oferty w rozumieniu  art. 66 KC.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 wniosek[1].doc
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 15:38:48 Informację zaktualizowano 2011-12-20 15:48:12, wprowadzający: Janina Łączyńska
wersja do druku