Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Zarządzenie Nr 104/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Kąciki

ankieta

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 10:08:11, wprowadzający: Dominika Szostak
GeoTIFF

GeoTIFF

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 11:57:26, wprowadzający: Dominika Szostak
Decyzja Nr 74/2020

Decyzja Nr 74/2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-11 15:17:47, wprowadzający: Dominika Szostak
Obwieszczenie

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-18 12:48:24, wprowadzający: Dominika Szostak
Decyzja Nr 58/2020

Natolin

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 15:20:57, wprowadzający: Dominika Szostak
Decyzja Nr 57/2020

Stare Kościeliska

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 15:14:39, wprowadzający: Dominika Szostak
Decyzja Nr 56/2020

Czarnowiec

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 15:09:14, wprowadzający: Dominika Szostak
Decyzja Nr 52/2020

Starosta Otwocki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 13:29:38, wprowadzający: Dominika Szostak
Obwieszczenie i Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu MPZP terenów
mieszkaniowych we wsi Augustówka

Obwieszczenie

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 15:58:27 Informację zaktualizowano 2020-09-11 16:00:16, wprowadzający: Dominika Szostak
Zarządzenie Nr 79/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Stare Kościeliska

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-21 08:53:48, wprowadzający: Dominika Szostak
Raport z badania ankietowego

w sprawie nadania nazw ulic w miejsowości Stare Kościeliska gmina Osieck

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-16 11:54:20, wprowadzający: Dominika Szostak
Obwieszczenie Wójta Gminy Osieck

Obwiesczenie

Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Osieck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenów mieszkaniowych we wsi Augustówka

Ogłoszenie Wójta Gminy Osieck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenów mieszkaniowych we wsi Augustówka

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 14:10:05, wprowadzający: Teresa Nowak
ZARZĄDZENIE NR 9 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001

Obwieszczenie

uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 13:35:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Obwieszczenie Wójta Gminy

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osieck dla działek o numerach ewidencyjnych 2024/1, 3801/1, 3801/2, 3801/3, 3801/4, 2200, 2201.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-24 12:43:57 Informację zaktualizowano 2017-08-24 12:53:18, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszczenie Marszałka Województwa

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017

 Obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-01 15:26:40, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck.

 obwieszczenie_.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 13:30:53 Informację zaktualizowano 2017-01-19 13:33:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Obwieszczenie

Obwieszczenie  o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck.

 obwieszczenie zm.S....docx
Data wprowadzenia informacji 2016-07-28 10:53:26, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części działek Nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3 położonych we wsi Sobienki.

 obwieszczenie - Sobienki.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 11:38:27, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszczenie
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck dla części wsi Sobienki działki Nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3. 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:55:45, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszcze dot. odstąpnia od strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
 obwi‌eszczenie-Sobienki.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 11:50:14, wprowadzający: Teresa Kuk
Podsumowanie
 PODSUMOWANIE.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:06:26, wprowadzający: Teresa Kuk
Ogłoszenie Wojta Gminy
 OGLOSZENIE.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:03:50, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Osieck o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-03-12 09:36:00, wprowadzający: Teresa Kuk
`zagospodarowanie
 ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany m.p.z.p gminy Osieck w części wsi Górki
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 13:40:40 Informację zaktualizowano 2012-12-19 13:50:19, wprowadzający: Teresa Kuk
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 13:36:29, wprowadzający: Teresa Kuk
zagospodarowanie przestrzenne
 ogloszenie o wyłozeniu do publicznego wgladu zm. studium
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 13:34:48, wprowadzający: Teresa Kuk
`zagospodarowania
 ogłoszenie - Górki.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 10:42:28 Informację zaktualizowano 2013-03-12 08:38:59, wprowadzający: Teresa Kuk
`zagospodarowania
 obwieszczenie_ocena Górki.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 10:41:24 Informację zaktualizowano 2013-03-12 08:38:18, wprowadzający: Teresa Kuk
`zagospodarowanie
 obwieszczenie_ocena.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 09:53:37 Informację zaktualizowano 2013-03-12 08:37:49, wprowadzający: Teresa Kuk
`zagospodarowanie
 PODSUMOWANIE.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 11:56:17 Informację zaktualizowano 2013-03-12 08:36:54, wprowadzający: Teresa Kuk
`planowanie
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani8a przestrzennego gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny tekst_uchwały_18082011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 15:49:47 Informację zaktualizowano 2013-03-12 08:36:16, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck - część miejscowości Lipiny. Obwieszczenie_strategiczna_ocena.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 14:26:52, wprowadzający: Teresa Kuk
zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany m.p.z.p. Gminy Osieck  Obwieszczenie - 2.docx
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 14:23:04, wprowadzający: Teresa Kuk
planowanie przestrzenne
 Podsumowanie do strategicznej oceny - studium Osieck-1.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 14:56:01, wprowadzający: Teresa Kuk
zagospodarowanie przestrzenne
Osieck, dnia 08.02. 2011r.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Osieck Nr XXIX/175/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck oraz uchwały nr XXX/184/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany w/w uchwały oraz na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 marca 2011 roku do 1 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Osiecku w godzinach od godz. 9.00 – 15.00 pokój nr 9.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy o godz. 10.00 pokój nr 9.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osieck z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2011 roku.Wójt Gminy Osieck
Marek Lasocki
 Obwieszczenie Wójta Gminy.doc
Obowiązuje od: 2011-02-09   Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 11:21:40, wprowadzający: Teresa Kuk
Uchwała Rady Gminy Osieck
 Uchwała Rady Gminy - dotyczy m. Sobienki.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 14:34:01, wprowadzający: Teresa Kuk
`Zmiana
 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIECK.doc
Obowiązuje od: 2010-10-11   Data wprowadzenia informacji 2010-10-11 14:13:01 Informację zaktualizowano 2013-03-12 08:25:20, wprowadzający: Teresa Kuk
Ogłoszenie o udziale społeczeństwa w
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck
 ogloszenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 16:31:29 Informację zaktualizowano 2010-09-06 16:43:45, wprowadzający: Teresa Kuk
`obwieszcenie

                                                                           Osieck, 16.07.2010r.


Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny
– działki nr 3 i 4/4


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osieck uchwały Nr XXIX/176/09 z dnia  29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny oraz zmieniającej ją uchwały Nr XXX/185/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010 roku. Zmiana planu obejmuje obszar działek nr 3 i 4/4.
Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w uchwałami oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Osieck, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2010.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 11:34:52 Informację zaktualizowano 2013-03-12 08:19:33, wprowadzający: Teresa Kuk
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck
 ogłoszenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 09:49:57, wprowadzający: Teresa Kuk
wersja do druku