Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
° zezwolenia na alkohol
° Podatki i opłaty lokalne
° Urząd stanu cywilnego
° Ewidencja działalności gospodarczej
° Gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
° Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
° Gospodarka odpadami komunalnymi
° Pozostałe
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Druki do pobrania strona główna 

Druki do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 13:42:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Umowa o odprowadzanie ścieków
 umowa._scieki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:44:27 Informację zaktualizowano 2017-05-04 11:22:09, wprowadzający: Agnieszka Gadomska
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a

Podstawa Prawna

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-08 13:12:31 Informację zaktualizowano 2017-10-12 08:43:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków
 druk.zgloszenia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 08:55:24 Informację zaktualizowano 2016-07-14 08:56:40, wprowadzający: Agnieszka Gadomska
Wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej
 Wniosek o wydanie WT - Wzór.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 09:09:43 Informację zaktualizowano 2016-07-14 08:58:37, wprowadzający: Agnieszka Gadomska
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków
 umowa._scieki_i_woda.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 09:06:12 Informację zaktualizowano 2017-05-04 11:23:05, wprowadzający: Agnieszka Gadomska
Umowa o dostarczanie wody
 umowa._woda.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 09:03:35 Informację zaktualizowano 2017-05-04 11:24:04, wprowadzający: Agnieszka Gadomska

Zobacz:
   zezwolenia na alkohol
   Podatki i opłaty lokalne
   Urząd stanu cywilnego
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
   Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   Gospodarka odpadami komunalnymi
   Pozostałe
wersja do druku