Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
° rok 2015
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zapytania ofertowe strona główna 

Zapytania ofertowe
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego do
bieżących remontów dróg gminnych na terenie
Gminy Osieck

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 13:23:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w
miejscowości Pogorzel - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:00:03, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Pogorzel"

Treść zapytania ofertowego

Załączniki .doc.

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 15:48:14, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Prowadzenie konserwacji stałej urządzeń
Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki
(AKPiA) w kotłowniach gazowych, zlokalizowanych w
5 obiektach na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 10:19:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup wyposażenia i sprzętu do pomieszczeń
kuchni Przedszkola Publicznego w m. Augustówka

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Informacja o ofertach

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 12:01:24 Informację zaktualizowano 2019-11-07 12:01:52, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy
Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 15:55:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

załącznik 1

załącznik 2

załącznik3

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 15:46:06, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych do
Szkoły Podstawowej w m. Augustówce.

Treść zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 16:05:29, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
polegajacej na budowie 2 odcinków sieci
wodociągowj - w Osiecku oraz Starych
Kościeliskach

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 10:19:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

wyniki zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 15:46:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Usługa catering dla dzieci, które będą
uczęszczać do Publicznego Przedszkola w
Augustówce

Zapytanie ofertowe

załączniki

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 13:52:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Usługa cateringu dla dzieci, które będą
uczęszczać do Publicznego Przedszkola w
Sobienkach"

Zapytanie ofertowe.

Wzór umowy

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 16:41:12, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wyłapywanie bezdomnych kotów z terenu gminy
Osieck oraz zapewnienie im opeki w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Oferta

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 11:42:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w
Osiecku w roku szkolnym 2019/2020r

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert.

Wyniki zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 15:46:44, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku
szkolnym 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert.

Wynik zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 11:39:51, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do
Publicznego Przedszkola w miejscowości
Augustówka w Gminie Osieck

Treść zapytania ofertowego

załącznik nr 3

wzor umowy

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:30:50, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 12:48:46, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją
inwestycji, pn.: "Rozbudowa budnku przedszkola
publicznego w miejscowości Sobienki na porzeby
żłobka"

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapania ofertowego

Wzór umowy

Załaczniki. doc

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 13:48:44 Informację zaktualizowano 2019-05-14 13:49:33, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją
inwestycji, pn.: "Remont budynku byłego GS z
przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca
spotkań dla mieszkańców Gminy Osieck"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.skan

Wzór umowy

Załączniki doc.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:52:40 Informację zaktualizowano 2019-04-30 15:57:27, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie Ofertowe

na: "Dostawę kruszywa betonowego, dolomitowego do bierzących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck wraz z usunięciem karp"

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 11:33:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Pogorzel - Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Informacja o terminie wizji lokalnej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 14:27:47, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie otworu rozpoznawczo-ekploatacyjnego S4
oraz likwidacja studniS1 i S2 na terenie gminnego
ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w Osiecku

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie 1

Załącznik nr 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja do zapytania ofertowego

Projekty

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 15:28:56, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie Ofertowe "Świadczenie usług
weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych w tym
zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz
opieki nad wolno żyjącymi kotami

Treść zapytania

Do wszystkich oferentów

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 11:11:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Osieck oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2019 roku.

Treść zapytania

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 13:54:32, wprowadzający: Teresa Nowak

Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych dla Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy+oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 15:27:45, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usługa cateringu dla dzieci uczęszczajacych do
Szkoły Podstawowej w Augustówce

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-08 14:52:44, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zimowe utzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

Wykaz sprzętu

Formularz ofertowy

oświadczenie

Wzór umowy

Karta pracy

Informacja z otwrcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 12:56:07, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w
Gmnie Osieck

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja nr 3 do treści zapytania ofertowego

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:51:56, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie ofertowe "Budowa drogi utwardzonej z
kruszywa dolomitowanego w miejscowości
Augustówka, dz. ew. nr 792- Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 09:31:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na: "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do
placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym
2018/2019"

Zapytanie Ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:49:40, wprowadzający: Teresa Nowak
zapytanie ofertowe na "Usługę Cateringu dla
dzieci. które bedą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Sobienkach"

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:38:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na " Zakup,dostawa i montaż
urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w
ramach wyposażenia placów zabaw w Gminie Osieck"

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 10:52:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na: "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do
placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym
2018/2019"

Zapytanie ofertowe

Wykaz zaplecza Transportowego

Wykaz osób

Wykaz usług

oferta

Wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia

informacja do treści zapytania ofertowego

Do wszystkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:18:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na: "Zakup biletów
miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej
dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół
w Osiecku w roku szkolnym 2017/2018r."

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Zmiana treści zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego nr2

przywozy uczniów

odwozy uczniów

Umowa

Do wszytkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 12:11:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie Ofertowe na: "Rozbudowe sieci
wodociągowej w miejscowości Osieck, 3380, 3564,
3569, 3565, 3567, 3566 - Gmina Osieck"

Zapytanie Ofertowe na: "Rozbudowe sieci wodociągowej w miejscowości Osieck.

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Umowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zamknięciu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 09:18:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe na ,,Usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck "

Zapytanie ofertowe na ,,Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

Formularz ofertowy

oświadczenia i dokumenty

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postepowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 15:37:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Wykonanie ułożenia kostki brukowej wraz z
materiałem w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 13:24:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Augustówce poprzez wykonanie elewacji
zewnętrznej.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:19:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenia.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-14 10:09:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Augustówce poprzez wykonanie elewacji
zewnętrznej.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 09:28:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów
nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej,
elektrycznej, i sanitarnej

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie wykonawcy

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 13:12:13 Informację zaktualizowano 2018-02-19 13:12:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2017/2018

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Formularz oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 14:48:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa drogi utwardzonej z tłucznia dolomitowego
w miejscwości Rudnik- Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Formularz ofertwy

wzór umowy

mapa- Droga Rudnik

Przedmiar robót

pytania i odpowiedź

Pyanie 2

Informacja z otwarcia ofert

Złożone oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-04 14:51:14 Informację zaktualizowano 2017-09-04 14:51:43, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie prac związanych z wymianą posadzki
betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pogorzeli w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Plan garażu Straży

Wynik postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 13:41:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla ucznió
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2017/2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-18 13:09:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Zapytanie ofertowe dla którego nie stosuje się
procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień
publicznych na usługę cateringu dla dzieci,
które będą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Sobienkach.

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 09:37:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w
okresie od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018
r.

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz zaplecza transportowego

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Wykaz usług wykonanych w przeciągu ostatnich trzech lat

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-06 15:21:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do
Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w
Gminie Osieck

Zapytanie ofertowe

Oferty, które wpłynęły

Wzór umowy

Formularz ofertowy.doc

Oświadczenie.doc

Formularz cenowy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 14:49:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia do przedszkola
w Sobienkach

Zapytanie ofertowe

Informacja

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 15:22:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Zmiana nawierzchni drogi gminnej, ul. Króla
Zygmunta Augusta w Osiecku, Gmina Osieck

Oferty, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 17:04:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żuzludo bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

Wybór Oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 11:57:55, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska
w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

Wybór Oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 08:52:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy
Osieck.

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Formularz ofertowy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 16:00:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska
w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wznowieniu ogłoszenia

Informacja o ofertach, które wpłynęły

Formularz ofertowy.doc

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 14:00:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa budynku gospodarczego wolnostojącego w
miejscowości Nowe Kościeliska w Gminie Osieck

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Formularz ofertowy.doc

Projekt zagospodarowania

Projekt budowlany

Rzut fundamentów

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekrój poprzeczny

Elewacja frontowa - zachodnia

Elewacja boczna - wschodnia

Elewacja przednia - południowa

Elewacja tylna - północna

Pytania 1

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 12:43:13, wprowadzający: Teresa Nowak

Usługa związana z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki - Gmina Osieck"

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Załączniki.doc

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-21 15:17:17 Informację zaktualizowano 2016-11-21 15:29:13, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia terenu
przedszkola w miejscowości Sobienki

Nowy formularz ofertowy

Nowe zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Unieważnienie zapytania ofertowego

Uzupełnienie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-12 14:03:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2016/2017

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wybór oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Załączniki do umowy

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 15:44:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 15:45:50, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2016/2017.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 15:29:19, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w
okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i załączniki

wzór umowy

Informacja o nadesłanych ofertach

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 12:28:08, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy
Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i oświadczenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-24 10:31:37, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

Uzupełnienie do zapytania ofertowego

unieważnienie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:29:34, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Augustówka - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

projekt budowlany wodociągu

Przedmiar robót

Szczegółowa specyfikacja wykonania robót

Zestawienie ofert

Wybór Oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 15:34:52, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Informacja o unieważnieniu części zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-19 11:10:17 Informację zaktualizowano 2016-04-19 11:26:49, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
drogi gminnej w miejscowości Pogorzel- Gmina
Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

informacja o zawieszeniu postępowania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 08:29:44, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup i dostawa znaków drogowych i informacyjnych
dla Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zestawienie ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 09:44:57, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie generalnego remontu-karosacji wozu
strażackiego marki STAR 266 GBM 3,5/20 będącego
w użytkowaniu OSP w Osiecku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Zmiana treści zapytania ofertowego -informacja

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 09:55:34, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup znaków oznaczających przejazdy PKP przez
drogi gminne na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Informacja o zakończeniu postępowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 09:05:30, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

uzupełnienie zapytania

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-09 11:34:57, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Pytanie dodatkowe

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 13:03:11, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa zjazdu publicznego w miejscowości
Augustówka na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Część rysunkowa zapytania ofertowego.

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-11 15:15:01, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Ogłoszenie o dialogu technicznym na usługę
"Odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Osieck"

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 15:17:22, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie
województwa mazowieckiego w Gminie Osieck"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia stanowiące załaczniki do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 12:08:58, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i
przebudowę Dróg gminnych: na Osiedlu
Mieszkaniowym "Leśna" w miejscowości Osieck -
Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 08:25:11 Informację zaktualizowano 2015-08-21 08:30:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2015/2016

Zapytanie ofertowe

Formularzofertowy

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 15:07:41, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Dowóz dzieci niepełnosprawnychz terenu Gminy
Osieck do placówki oświatowej w Otwocku w
okresie od 01 września 2015r do 24 czerwca 2016r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do formularza ofertowego

Zestawienie nadesłanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 16:36:42, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych w
celu umieszczenia ich na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Fomularz ofertowy

Projekt umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 09:00:23, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia stanowiące załączniki

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-14 12:02:57 Informację zaktualizowano 2015-04-24 11:52:52, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej
polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe - Moja Przyszłość
 img-916140739.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 15:22:03, wprowadzający: Referat Finansowy

Zobacz:
   rok 2015
wersja do druku