Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Instytucje Kultury strona główna 

Instytucje Kultury
Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:06:47 Informację zaktualizowano 2017-06-12 13:07:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Rejestr instytucji kultury - informacja

Rejestr instytucji kultury - informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:07:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji
kultury

Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:08:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji
kultury

Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:09:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze
instytucji kultury

Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:09:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji
kultury

Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:10:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminna
Biblioteka Publiczna w Osiecku

Księga rejestrowa - GBP w Osiecku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 13:12:44, wprowadzający: Teresa Nowak
wersja do druku