Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
° Opinie nt.uchwał
° Gospodarka gruntami
° Ochrona środowiska
° Drogownictwo
° Gospodarka wodno-ściekowa
° Zagospodarowanie przestrzenne
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Osieck

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 13:37:32, wprowadzający: Dominika Szostak
Obwieszczenie Starosy Otwockiego z dnia 23
października 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zezwalającej a realizację inwestycji drogowej drogi dminnej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej w m. Pogorzel

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-02 15:10:09, wprowadzający: Dominika Szostak
Spis rolny

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 14:07:28, wprowadzający: Dominika Szostak
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 13:55:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendenta

Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Augustówce

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 13:53:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Obwieszczenie Starosty Otwockiego

o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel w gminie Osieck"

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 11:02:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela
Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Urząd Gminy w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela Publicznego Przedszkola w Sobienkach.

Ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-07 14:56:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Nabór na stanowisko nauczyciela w Publicznym
Przedszkolu w Sobienkach

Wójt Gminy Osieck ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach.

Ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 09:38:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Zarządzenie Nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dn.
23 maja 2017 r.

W sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia RENEGADE - SAREX 17/I.

Zarządzenie Nr 179 Wojewody Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 09:59:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Nabór na stanowisko pracy ds. świadczeń
wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.

Ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 15:29:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Drugi nabór na stanowisko do świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci
z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza drugi nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zatrudnienie dla 1 lub 2 osób do pracy z dwójką niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 09:23:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Pozwolenie na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600".

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-17 09:57:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Nabór na stanowisko do świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych

Ogłoszenie o naborze

c.d. ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-15 14:59:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Nabór na stanowisko do świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych.

ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 15:23:37, wprowadzający: Teresa Nowak
INFORMACJA dla Mieszkańców Gminy Osieck w
sprawie podłączenia nieruchomości do
kanalizacji oraz ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków.

druk zgloszenia...pdf

 informacja...pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 09:06:08, wprowadzający: Agnieszka Gadomska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska

Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia pn." Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin , odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600". 

 img433.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 09:30:46, wprowadzający: Teresa Kuk
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 13:21:05, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 13:20:02, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 12:16:33, wprowadzający: Teresa Nowak
STANOWISKO RADY GMINY SANNIKI W SPRAWIE POPARCIA
DLA PODZIAŁU STATYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

STANOWISKO

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-18 08:55:15, wprowadzający: Teresa Nowak
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
OSIECK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016.

Do wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Osieck.
Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIECK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016.
Propozycje wniesienia ewentualnych uwag i zmian należy składać na piśmie do tutejszego Urzędu w terminie od 28 października do 9 listopada 2015 roku.

PROGRAM WSPÓLPRACY GMINY OSIECK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK- PROJEKT

Formularz

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-29 09:08:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c 0001336 MAZ C sieci łączności bezprzewodowej systemu GSM-R na działkach: Nr ewid. 365  w m. Augustówka gm.Osieck i Nr ewid. 1286  w m. Póznowka gm. Pilawa - tereny zamknięte PKP.

 img-X16085542.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-16 10:17:14, wprowadzający: Teresa Kuk
Obwieszczenie Wojewody

Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii Kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150.

 img-929101036.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 11:22:13, wprowadzający: Teresa Kuk
Modernizacja linii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa
Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock -
Lublin odcinek Otwock- Pilawa w km 26,050-55,600

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
w sprawie "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock -Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150"

 img-811084406.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 10:28:50, wprowadzający: Teresa Kuk
Modernizacja linii kolejowej nr 7

Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7  Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150.

 img-709121622.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:17:46, wprowadzający: Teresa Kuk
Ogloszenie w sprawie naboru w GBP
 img-304160213.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 16:12:40, wprowadzający: Janina Łączyńska
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015.

Do wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Osieck.


Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIECK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIENA ROK 2015.


Propozycje wniesienia ewentualnych uwag i zmian należy skaładć na pismie do tutejszego Urzędu - w terminie do 17 października 2014 roku.

Roczny program wspólpracy Gminy Osieck 2015.doc

Zgłaszane uwagi i wnioski.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 11:12:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Informacja dotycząca zmiany gospodarki wodno -
ściekowej
 img-Y21101327.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 10:20:59, wprowadzający: Karolina Zowczak
Informacja dotycząca przerwy w dostawie wody w
dniu 2.10.2013r.
 suw 2.10.13.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-30 14:10:46, wprowadzający: Karolina Zowczak
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy
dydaktycznych w ramach projektu "Dobry start
szansą na sukces"

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załącznik nr 3 - formularz cenowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 15:43:42, wprowadzający: Referat Finansowy
Informacja o wyborze ofert dot. zapytania
ofertowego na zakup usługi edukacyjnej w ramach
projektu "Dobry start szansą na sukces"
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-23 16:19:37, wprowadzający: Referat Finansowy
Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej,
polegającej na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu
zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu Gminy Osieck

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - oświadczenie

załącznik nr 3 - wykaz osób

załącznik nr 4 - wzór CV

załącznik nr 5 - wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 11:36:58, wprowadzający: Referat Finansowy
`KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014
Do wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Osieck.

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIECK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3.UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014.

Propozycje wniesienia ewentualnych uwag i zmian należy składać na piśmie do tutejszego Urzędu - w terminie
do 15 października 2013 roku.

Roczny Program wspolpracy Gminy Osieck 2014.doc

Uwagi.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 14:22:56 Informację zaktualizowano 2013-09-19 12:24:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
I N F O R M A C J A

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowany na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Osiecku (wjazd od ul. Warszawskiej) otwarty będzie w dniach:
13 września, 28 września, 18 października, 23 listopada, oraz 13 grudnia 2013r.
w godzinach 9.00 - 13.00
więcej informacji w załączniku
 img-904143607.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-04 16:09:51, wprowadzający: Teresa Szostak
Sposób segregacji odpadów komunalnych
 JAK PRAWIDLOWO SEGREGOWAC ODPADY 2.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 10:18:40, wprowadzający: Teresa Szostak
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wycieczki
rekreacyjnej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Osiecku

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu dot. kompleksowego zorganizowania wypoczynku dla 23 uczniów i 2 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku.

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-07 12:49:10, wprowadzający: Referat Finansowy
Komunikat w sprawie badań technicznych sprzętu
do stosowania środków ochrony roślin
 komunikat_20120326135205.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 15:38:31, wprowadzający: Teresa Szostak
Obwieszczenie Starosty Powiatu Otwockiego dla
właścicieli gruntów zmeliorowanych
 obwieszczenie_20120402113716.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 15:36:27, wprowadzający: Teresa Szostak
`zarządzenie
 28_20110729132508.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-13 13:49:55 Informację zaktualizowano 2011-07-29 15:29:44, wprowadzający: Teresa Szostak
Ogłoszenie Wójta
 Ogłoszenie - Sobienki.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 14:51:58, wprowadzający: Teresa Kuk
Ogłoszenie
 przedszkole - dzierzawa_20110616064913.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-16 13:02:32, wprowadzający: Teresa Szostak

Zobacz:
   Opinie nt.uchwał
   Gospodarka gruntami
   Ochrona środowiska
   Drogownictwo
   Gospodarka wodno-ściekowa
   Zagospodarowanie przestrzenne
wersja do druku