Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest dostępny pod linkiem:


http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Osiecku 

Opublikowane przez: Teresa Szostak | Data wprowadzenia: 2010-12-20 10:16:44 | Data modyfikacji: 2012-11-07 13:46:18.
Data wprowadzenia: 2010-12-20 10:16:44
Data modyfikacji: 2012-11-07 13:46:18
Opublikowane przez: Teresa Szostak