OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO - KULTURA

OFERTA

SPRAWOZDANIE

Ogłoszenie - Zarządzenie Nr15/2019

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie Nr 27/2019

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:03:30.
OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2019r. - SPORT

OFERTA

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 14/2019

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-01-10 14:53:13 | Data modyfikacji: 2019-01-10 15:03:03.
OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2018r. - w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

WZÓR SPARWOZDANIA

Zarządzenie - Rozstrzygnięcie konkursu

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 13:45:27.
OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2018 R. -SPORT

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

WZÓR SPARWOZDANIA

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-01-15 10:27:09.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE..

OFERTA

SPRAWOZDANIE

UMOWA

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-23 10:30:39.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY...

OGŁOSZENIE

OFERTA

UMOWA

SPRAWOZDANIE

Rozstrzgnięcie konkursu - ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:03:02 | Data modyfikacji: 2017-05-11 14:03:27.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:01:53.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2017
R.

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie.pdf

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie Konkursu..

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

WZÓR UMOWY

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 12:23:11.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W ZKARESIE KULTURY....

OGLOSZENIE

WZOR OFERTY

WZOR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-14 10:53:14.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:33:14.
OTWORTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH NA 2016 ROK

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

Rozstrzygniecie Konkursu - Zarzadzenie Nr 10

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:03:07 | Data modyfikacji: 2016-01-14 14:20:00.
OGŁOSZENIE - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZ
ĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ROKU 2015.

OGŁOSZENIE - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROKU 2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2015

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2015

WZÓR UMOWY...

Rozstrzygnięcie Konkursu

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2015-05-11 13:46:45.
Otwaty Konkurs ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2015-04-07 15:58:16.
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU
2015.

OGLOSZENIE - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROKU 2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2015

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2015

WZÓR UMOWY

Zarzadzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:53:35 | Data modyfikacji: 2015-04-07 13:06:12.
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU
2015.

Protokół z konsultacji Programu współpracy na 2015 r.

OGŁOSZENIE - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROKU 2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2015

WYBOR OFERTY W RAMACH OGLOSZONEGO KONKURSU

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:43:53 | Data modyfikacji: 2015-01-22 15:06:39.
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Konkurs dla organizacji pozarządowych na wsprcie realizacji zadań publicznych w roku 2014.

img-Ogłoszenie o konkursie.pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2014rok.doc

SPRAWOZDANIE 2014 rok .....doc

ZARZĄDZENIE NR 29 2014 W SPRAWIE WYBORU OFERT.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:56:09.
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

img-Ogłoszenie o Konkursie - 2014r.pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2014r..doc

SPRAWOZDANIE 2014r..doc

img-Rozstrzygnięcie konkursu.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2014-04-01 11:14:07.
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

img-Ogloszenie.pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2014.doc

SPRAWOZDANIE 2014.doc

img-Zarzadzenie w sprawie wyboru ofert.pdf

WZOR UMOWY.doc

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 15:08:50.
OTWARTY KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAN PUBLICZNYCH W ROKU 2013

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

img-Zarzadzenie Nr 43 2013..pdf

img-SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK.pdf

 ogloszenie o konkursie. 2013.pdf

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2013-10-01 11:08:05.
Ogloszenie

Wzor oferty 2012.doc

Wzor sprawozdania 2012.doc

Wzor umowy2012.doc

Zarzadzenie 14 / 2012

Sprawozdanie za 2012.pdf

 Ogloszenie 2012.pdf

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2012-02-03 11:02:00 | Data modyfikacji: 2013-03-19 14:08:46.
Konkurs na powierzenie zadań publicznych w roku
2011

Ogłoszenie o konkursie.

Oferta.

Kosztorys.

Ogłoszenie o wyniku konkursu.

sprawozd 2011_20120614104718.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:23:51.

Zobacz:
 Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  .  Protokół z konsultacji .  Ogłoszenia . 
Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:23:51
Opublikowane przez: Teresa Nowak