Powtórne wykorzystanie
informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie (Dz.U nr 204 poz 1195)

Warunki powtórnego wykorzystania informacji publicznej Gminy Osieck:

1. Informowanie o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Osieck.
2. Dalsze udostępnianie innym użytkownikom w niezmienionej formie - link do pierwotnej wersji.
3. Gmina Osieck nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez podmioty trzecie.
4. Udostępnienie informacji w trybie wnioskowym może wiązać się z naliczeniem opłaty. Szczegółowe informacje podawane są w formie oferty w rozumieniu  art. 66 KC.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 wniosek[1].doc

Opublikowane przez: Janina Łączyńska | Data wprowadzenia: 2011-12-20 15:38:48 | Data modyfikacji: 2011-12-20 15:48:12.
Data wprowadzenia: 2011-12-20 15:38:48
Data modyfikacji: 2011-12-20 15:48:12
Opublikowane przez: Janina Łączyńska