Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-01-09 13:42:29.
Umowa o odprowadzanie ścieków
 umowa._scieki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:44:27 | Data modyfikacji: 2017-05-04 11:22:09.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a

Podstawa Prawna

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:12:31 | Data modyfikacji: 2017-10-12 08:43:33.
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków
 druk.zgloszenia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska | Data wprowadzenia: 2016-07-14 08:55:24 | Data modyfikacji: 2016-07-14 08:56:40.
Wniosek o wydanie warunków technicznych
przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej
 Wniosek o wydanie WT - Wzór.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:09:43 | Data modyfikacji: 2016-07-14 08:58:37.
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków
 umowa._scieki_i_woda.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:06:12 | Data modyfikacji: 2017-05-04 11:23:05.
Umowa o dostarczanie wody
 umowa._woda.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:03:35 | Data modyfikacji: 2017-05-04 11:24:04.

Zobacz:
   zezwolenia na alkohol
   Podatki i opłaty lokalne
   Urząd stanu cywilnego
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
   Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   Gospodarka odpadami komunalnymi
   Pozostałe
Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:03:35
Data modyfikacji: 2017-05-04 11:24:04
Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska