Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.75.2020.KAK

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:14:10.
Państwowe Gopodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno - prawnego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:05:45.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-12 10:03:36.
Państwowe Gopodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:55:12.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-11-05 17:21:39.
Państwowe Gospogarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-05 10:33:43.
Decyzja WA.RET.070.1.19.2.2018

Decyzja dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .

Ogłoszenie - zmiana taryfy

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:35:31 | Data modyfikacji: 2018-05-21 14:17:24.
Uchwała Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, obowiązującej od 1 maja 2017 r.
 Uchwala RG z dn. 27.03.2017 r...pdf

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-04-04 09:29:07 | Data modyfikacji: 2018-05-21 14:16:38.
Uchwała Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016
r. w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, obowiązującej od 1 maja
2016 r.
 Uchwala RG z dn. 29.02.2016 r..pdf

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:31:10 | Data modyfikacji: 2018-05-21 14:16:26.
Uchwała Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015
r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 30
kwietnia 2016 r.
 Uchwala RG z dn. 29.12.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-09 10:29:14 | Data modyfikacji: 2018-05-21 14:16:12.
Uchwała Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r.
 Uchwala RG z dn. 3.03.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 15:09:09 | Data modyfikacji: 2018-05-21 14:16:02.
Uchwała Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada
2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.
 regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska | Data wprowadzenia: 2015-06-29 15:03:12 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:53:13.
Data wprowadzenia: 2015-06-29 15:03:12
Data modyfikacji: 2016-03-09 10:53:13
Opublikowane przez: Agnieszka Gadomska