Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Osiecku
w roku szkolnym 2020/2021

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:22:32.
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Osiecku
w roku szkolnym 2020/2021

treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 14:44:58.
Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego w zakresie
hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub
melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na
gruntach w Augustówce - Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-07-30 08:23:44.
Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych
źródeł ciepła na terenie Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 15:52:58.
Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 271239W ul.
J.Rychlika na odcinku od ul. Leśnej do ul. Bez
nazwy w miejscowości Osieck dz. ew. nr 3219

zapytanie ofertowe

Przedmiar

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-07-29 13:12:52.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku
szkolnym 2020/2021

Treść zapytania ofertowego

opis przedmiotu zamowienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 15:05:03.
Modernizacja drogi na działce ewid. nr 1571 w
miejscowości Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

mapka poglądowa

przedmiar

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 16:11:36.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Oświadczenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Inormacja o wyborze oferty najkorzstniejszej

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 15:57:35.
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do
gruntów rolnych na działce nr 309/2 w
miejscowości Czarnowiec

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Przedmiar

Projekt budowlany

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:41:17.
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego do
bieżących remontów dróg gminnych na terenie
Gminy Osieck

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:23:32.
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w
miejscowości Pogorzel - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:00:03.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Pogorzel"

Treść zapytania ofertowego

Załączniki .doc.

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:48:14.
Prowadzenie konserwacji stałej urządzeń
Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki
(AKPiA) w kotłowniach gazowych, zlokalizowanych w
5 obiektach na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

wzór umowy

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:19:18.
Zakup wyposażenia i sprzętu do pomieszczeń
kuchni Przedszkola Publicznego w m. Augustówka

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Informacja o ofertach

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:01:24 | Data modyfikacji: 2019-11-07 12:01:52.
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy
Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-11-04 15:55:18.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

załącznik 1

załącznik 2

załącznik3

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 15:46:06.
Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych do
Szkoły Podstawowej w m. Augustówce.

Treść zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-10-18 16:05:29.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
polegajacej na budowie 2 odcinków sieci
wodociągowj - w Osiecku oraz Starych
Kościeliskach

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-10-03 10:19:45.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

wyniki zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-08-20 15:46:51.
Usługa catering dla dzieci, które będą
uczęszczać do Publicznego Przedszkola w
Augustówce

Zapytanie ofertowe

załączniki

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:52:17.
Usługa cateringu dla dzieci, które będą
uczęszczać do Publicznego Przedszkola w
Sobienkach"

Zapytanie ofertowe.

Wzór umowy

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-08-05 16:41:12.
Wyłapywanie bezdomnych kotów z terenu gminy
Osieck oraz zapewnienie im opeki w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Oferta

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-07-05 11:42:15.
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w
Osiecku w roku szkolnym 2019/2020r

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert.

Wyniki zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 15:46:44.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w roku
szkolnym 2019/2020

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert.

Wynik zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:39:51.
Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do
Publicznego Przedszkola w miejscowości
Augustówka w Gminie Osieck

Treść zapytania ofertowego

załącznik nr 3

wzor umowy

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:30:50.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:48:46.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją
inwestycji, pn.: "Rozbudowa budnku przedszkola
publicznego w miejscowości Sobienki na porzeby
żłobka"

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapania ofertowego

Wzór umowy

Załaczniki. doc

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:48:44 | Data modyfikacji: 2019-05-14 13:49:33.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realiacją
inwestycji, pn.: "Remont budynku byłego GS z
przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca
spotkań dla mieszkańców Gminy Osieck"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.skan

Wzór umowy

Załączniki doc.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:52:40 | Data modyfikacji: 2019-04-30 15:57:27.
Zapytanie Ofertowe

na: "Dostawę kruszywa betonowego, dolomitowego do bierzących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck wraz z usunięciem karp"

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-24 11:33:45.
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Pogorzel - Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Informacja o terminie wizji lokalnej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:27:47.
Wykonanie otworu rozpoznawczo-ekploatacyjnego S4
oraz likwidacja studniS1 i S2 na terenie gminnego
ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w Osiecku

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie 1

Załącznik nr 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja do zapytania ofertowego

Projekty

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:28:56.
Zapytanie Ofertowe "Świadczenie usług
weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych w tym
zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz
opieki nad wolno żyjącymi kotami

Treść zapytania

Do wszystkich oferentów

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:11:56.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Osieck oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2019 roku.

Treść zapytania

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-20 13:54:32.

Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych dla Gminy Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy+oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert.

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 15:27:45.
Usługa cateringu dla dzieci uczęszczajacych do
Szkoły Podstawowej w Augustówce

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2018-11-08 14:52:44.
Zimowe utzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2018/2019

Treść zapytania ofertowego

Wykaz sprzętu

Formularz ofertowy

oświadczenie

Wzór umowy

Karta pracy

Informacja z otwrcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 12:56:07.
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w
Gmnie Osieck

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja nr 3 do treści zapytania ofertowego

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:51:56.
Zapytanie ofertowe "Budowa drogi utwardzonej z
kruszywa dolomitowanego w miejscowości
Augustówka, dz. ew. nr 792- Gmina Osieck

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:31:39.
Zapytanie ofertowe na: "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do
placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym
2018/2019"

Zapytanie Ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 11:49:40.
zapytanie ofertowe na "Usługę Cateringu dla
dzieci. które bedą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Sobienkach"

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 11:38:11.
Zapytanie ofertowe na " Zakup,dostawa i montaż
urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w
ramach wyposażenia placów zabaw w Gminie Osieck"

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:52:53.
Zapytanie ofertowe na: "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do
placówek oświatowych w Otwocku w roku szkolnym
2018/2019"

Zapytanie ofertowe

Wykaz zaplecza Transportowego

Wykaz osób

Wykaz usług

oferta

Wzór umowy

opis przedmiotu zamówienia

informacja do treści zapytania ofertowego

Do wszystkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:18:35.
Zapytanie ofertowe na: "Zakup biletów
miesięcznych w komunikacji regularnej publicznej
dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół
w Osiecku w roku szkolnym 2017/2018r."

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Zmiana treści zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego

dodatkowa informacja do zapytania ofertowego nr2

przywozy uczniów

odwozy uczniów

Umowa

Do wszytkich oferentów

wybór oferty w zapytaniu ofertowym

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:11:36.
Zapytanie Ofertowe na: "Rozbudowe sieci
wodociągowej w miejscowości Osieck, 3380, 3564,
3569, 3565, 3567, 3566 - Gmina Osieck"

Zapytanie Ofertowe na: "Rozbudowe sieci wodociągowej w miejscowości Osieck.

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Umowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zamknięciu postępowania

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-07 09:18:17.
Zapytanie ofertowe na ,,Usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Osieck "

Zapytanie ofertowe na ,,Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

Formularz ofertowy

oświadczenia i dokumenty

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postepowania

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:37:07.
Wykonanie ułożenia kostki brukowej wraz z
materiałem w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:24:59.
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Augustówce poprzez wykonanie elewacji
zewnętrznej.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-04-04 13:19:02.
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Oświadczenia.doc

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-03-14 10:09:48.
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Augustówce poprzez wykonanie elewacji
zewnętrznej.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-02-28 09:28:37.
Pełnienie obowiązków zespołu inspektorów
nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej,
elektrycznej, i sanitarnej

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie wykonawcy

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-02-19 13:12:13 | Data modyfikacji: 2018-02-19 13:12:45.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2017/2018

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:48:15.
Budowa drogi utwardzonej z tłucznia dolomitowego
w miejscwości Rudnik- Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Formularz ofertwy

wzór umowy

mapa- Droga Rudnik

Przedmiar robót

pytania i odpowiedź

Pyanie 2

Informacja z otwarcia ofert

Złożone oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2017-09-04 14:51:14 | Data modyfikacji: 2017-09-04 14:51:43.
Wykonanie prac związanych z wymianą posadzki
betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pogorzeli w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Plan garażu Straży

Wynik postępowania

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:41:51.
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla ucznió
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2017/2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-07-18 13:09:25.
Zapytanie ofertowe dla którego nie stosuje się
procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień
publicznych na usługę cateringu dla dzieci,
które będą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Sobienkach.

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-07-07 09:37:34.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w
okresie od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018
r.

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz zaplecza transportowego

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Wykaz usług wykonanych w przeciągu ostatnich trzech lat

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 15:21:02.
Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do
Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w
Gminie Osieck

Zapytanie ofertowe

Oferty, które wpłynęły

Wzór umowy

Formularz ofertowy.doc

Oświadczenie.doc

Formularz cenowy.doc

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:49:41.
Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia do przedszkola
w Sobienkach

Zapytanie ofertowe

Informacja

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:22:11.
Zmiana nawierzchni drogi gminnej, ul. Króla
Zygmunta Augusta w Osiecku, Gmina Osieck

Oferty, które wpłynęły

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-04-03 17:04:01.
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żuzludo bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

Wybór Oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:57:55.
Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska
w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy.doc

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

Wybór Oferty

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-03-24 08:52:42.
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy
Osieck.

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Formularz ofertowy.doc

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-03-21 16:00:10.
Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska
w Gminie Osieck.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wznowieniu ogłoszenia

Informacja o ofertach, które wpłynęły

Formularz ofertowy.doc

Opis techniczny

Elewacja szczytowa

Elewacja wejściowa

Przekrój poprzeczny

Rzut wiaty

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-03-15 14:00:36.
Budowa budynku gospodarczego wolnostojącego w
miejscowości Nowe Kościeliska w Gminie Osieck

Zapytanie ofertowe

Złożone oferty

Wybór oferty

Formularz ofertowy.doc

Projekt zagospodarowania

Projekt budowlany

Rzut fundamentów

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekrój poprzeczny

Elewacja frontowa - zachodnia

Elewacja boczna - wschodnia

Elewacja przednia - południowa

Elewacja tylna - północna

Pytania 1

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-03-15 12:43:13.

Usługa związana z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki - Gmina Osieck"

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Załączniki.doc

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-11-21 15:17:17 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:29:13.
Zakup, montaż i dostawa ogrodzenia terenu
przedszkola w miejscowości Sobienki

Nowy formularz ofertowy

Nowe zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Unieważnienie zapytania ofertowego

Uzupełnienie zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:03:50.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck 2016/2017

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wybór oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz sprzętu

Wzór umowy

Załączniki do umowy

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-10-11 15:44:32.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

wzór umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 15:45:50.
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2016/2017.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 15:29:19.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Osieck do placówek oświatowych w Otwocku w
okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i załączniki

wzór umowy

Informacja o nadesłanych ofertach

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 12:28:08.
Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy
Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy i oświadczenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-06-24 10:31:37.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Osieck na lata 2015-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

Uzupełnienie do zapytania ofertowego

unieważnienie zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:29:34.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Augustówka - Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

projekt budowlany wodociągu

Przedmiar robót

Szczegółowa specyfikacja wykonania robót

Zestawienie ofert

Wybór Oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 15:34:52.
Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz
żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Informacja o unieważnieniu części zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-04-19 11:10:17 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:26:49.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
drogi gminnej w miejscowości Pogorzel- Gmina
Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

informacja o zawieszeniu postępowania ofertowego

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-04-05 08:29:44.
Zakup i dostawa znaków drogowych i informacyjnych
dla Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zestawienie ofert

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 09:44:57.
Wykonanie generalnego remontu-karosacji wozu
strażackiego marki STAR 266 GBM 3,5/20 będącego
w użytkowaniu OSP w Osiecku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Zmiana treści zapytania ofertowego -informacja

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-11-17 09:55:34.
Zakup znaków oznaczających przejazdy PKP przez
drogi gminne na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Informacja o zakończeniu postępowania.

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:05:30.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Osieck

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

uzupełnienie zapytania

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty.

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-10-09 11:34:57.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy

Pytanie dodatkowe

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-10-08 13:03:11.
Budowa zjazdu publicznego w miejscowości
Augustówka na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Część rysunkowa zapytania ofertowego.

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:15:01.
Ogłoszenie o dialogu technicznym na usługę
"Odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Osieck"

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-09-04 15:17:22.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie
województwa mazowieckiego w Gminie Osieck"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia stanowiące załaczniki do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 12:08:58.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i
przebudowę Dróg gminnych: na Osiedlu
Mieszkaniowym "Leśna" w miejscowości Osieck -
Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 08:25:11 | Data modyfikacji: 2015-08-21 08:30:02.
Zakup biletów miesięcznych w komunikacji
regularnej publicznej dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Osiecku w
roku szkolnym 2015/2016

Zapytanie ofertowe

Formularzofertowy

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-07-21 15:07:41.
Dowóz dzieci niepełnosprawnychz terenu Gminy
Osieck do placówki oświatowej w Otwocku w
okresie od 01 września 2015r do 24 czerwca 2016r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do formularza ofertowego

Zestawienie nadesłanych ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-07-13 16:36:42.
Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych w
celu umieszczenia ich na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Fomularz ofertowy

Projekt umowy

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-07-03 09:00:23.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie
Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia stanowiące załączniki

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Trzaskowska | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:02:57 | Data modyfikacji: 2015-04-24 11:52:52.
Zapytanie ofertowe na zakup usługi edukacyjnej
polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe - Moja Przyszłość
 img-916140739.pdf

Opublikowane przez: Referat Finansowy | Data wprowadzenia: 2014-09-16 15:22:03.

Zobacz:
   rok 2015
Data wprowadzenia: 2014-09-16 15:22:03
Opublikowane przez: Referat Finansowy