ZAPROSZENIE przedstawicieli organizacji
pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGLOSZENIA

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-01-14 15:56:01.
Konsultacje projektu Rocznego Programu wspólpracy
Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi na rok
2017

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) oraz uchwały
Nr XXXVIII/219/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Osieck zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

 

Program określa cele, zasady i formy współpracy Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy.

 

Termin konsultacji: od 21 października 2016 roku do 4 listopada 2016 roku.

 

Wszelkie uwagi, opinie, propozycje należy zgłaszać pisemnie na formularzu konsultacji
w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Osieck w pokoju nr 3.

2) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd gminy Osieck ul. Rynek 1, 08-445 Osieck.

3) drogą elektroniczną na adres email: ugosieck@gminaosieck.pl

 

 

Sprawę prowadzi:

Teresa Nowak

Projekt Programu na 2017 rok

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2016-10-21 11:11:24 | Data modyfikacji: 2016-10-21 11:36:04.
KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA
2018 rok.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 23 października 2017 roku do 10 listopada 2017 roku.


Wszelkie uwagi, opinie, propozycje należy zgłaszać pisemnie na formularzu konsultacji w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju Nr 3.

Projekt programu

Formularz

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-10-23 14:53:04 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:59:46.
Konsultacje projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY
GMINY OSIECK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK
2019
 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-10-17 10:34:49.

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/219/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Osieck zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

Program określa cele, zasady i formy współpracy Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy.

 Termin konsultacji: od 18 października 2018 roku do 24 października 2018 roku

poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia) i na stronie Gminy Osieck.

Wszelkie uwagi, opinie, propozycje należy zgłaszać pisemnie na formularzu konsultacji
w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Osieck w pokoju nr 3.

2) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd gminy Osieck ul. Rynek 1, 08-445 Osieck.

3) drogą elektroniczną na adres email: ugosieck@gminaosieck.pl

" target=_new>target="_blank">ugosieck@gminaosieck.pl

Projekt Programu na 2019 rok

Formularz

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-10-17 10:40:24 | Data modyfikacji: 2018-10-17 10:49:39.
Data wprowadzenia: 2018-10-17 10:40:24
Data modyfikacji: 2018-10-17 10:49:39
Opublikowane przez: Teresa Nowak