Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:06:47 | Data modyfikacji: 2017-06-12 13:07:55.
Rejestr instytucji kultury - informacja

Rejestr instytucji kultury - informacja

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:07:43.
Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji
kultury

Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:08:44.
Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji
kultury

Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:09:14.
Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze
instytucji kultury

Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:09:44.
Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji
kultury

Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:10:12.
Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminna
Biblioteka Publiczna w Osiecku

Księga rejestrowa - GBP w Osiecku

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:12:44.
Data wprowadzenia: 2017-06-12 13:12:44
Opublikowane przez: Teresa Nowak