Zarządzenie Nr 56/2020

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyji Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:53:41.
Zarządzenie Nr 55/2020

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Osiecku na rok szkolny 2020/2021

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:53:25.
Zarządzenie Nr 54/2020

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:32:30.
Zarządzenie Nr 53/2020

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Osieck za rok 2019

Raport o stanie Gminy Osieck za rok 2019

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 16:00:05.
Zarządzenie Nr 52/2020

w sparwie wycofania z eksploatacji pojazdu samochodowego z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-27 11:54:27.
Zarządzenie Nr 51/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:10:08.
Zarządzenie Nr 50/2020

w sprawie ustalenia przerwy w pracy w Publicznym Przedszkolu w Augustówce oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-19 12:39:28.
Zarządzenie Nr 49/2020

w sprawie ustalenia przerwy w pracy w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-19 12:36:36.
Zarządzenie Nr 48/2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-19 12:36:22.
Zarządzenie Nr 47/2020

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy w Osiecku w związku z zagrożeniem z COVID-19 z dnia 16 marca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-11 14:16:01.
Zarządzenie Nr 46/2020

w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2020-05-11 14:15:33 | Data modyfikacji: 2020-05-11 14:15:44.
Zarządzenie Nr 45/2020

w sprawie otwarcia Publicznego Żłobka w Sobienkach

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:03:51.
Zarządzenie Nr 44/2020

w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Osieck jest organem prowadzącym

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:03:38.
Zarządzenie Nr 43/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Pogorzel

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:48:10.
Zarządzenie Nr 42/2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:47:57.
Zarządzenie Nr 41/2020

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Osieck

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-23 14:33:34.
Zarządzenie Nr 40/2020

uchyla zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia targowiska w Osiecku

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-21 13:20:39.
Zarządzenie Nr 39/2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-21 12:44:50.
Zarządzenie Nr 38/2020

w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2020

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-21 12:44:29.
Zarządzenie Nr 37/2020

w sprawie czasowego zamknięcia targowiska w Osiecku

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:42:34.
Zarządzenie Nr 36/2020

w sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy w Osiecku w związku z zagrożeniem z Covid-19 w dniach 06.04-09.04.

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:42:28.
Zarządzenie Nr 35/2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Osiecku w związku z zagrożeniem z COVID-19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:42:21.
Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2019

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 15:55:17.
Zarządzenie Nr 33/2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-31 15:54:58.
Zarządzenie Nr 32/2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-17 15:58:24.
Zarządzenie Nr 31/2020

W sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy w Osiecku w związku z zagrożeniem COVID-19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:50:11.
Zarządzenie Nr 30/2020

w sprwie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Osieck przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:34:06.
Zarządzenie Nr 29/2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:52:02.
Zarządzenie Nr 28/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z budynku przy ulicy Rynek 6 w Osiecku

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:51:31.
Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko Zastępcy Kierownika USC

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:50:49.
Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:00:36.
Zarządzenie Nr 25/2020

w sprawie ogłoszenia o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:58:51.
Zarządzenie Nr 24/2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:58:34.
Zarządzenie Nr 23/2020
 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:58:07.
Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie powołania Zespołu koordynującego ds. nielegalnego składowiska odpadów ujawnionego w miejscowości Osieck

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-25 15:52:27.
Zarządzenie Nr 21/2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 13:37:32.
Zarządenie Nr 20/2020

zmieniające zarządzenie w sparwie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 13:37:22.
Zarządzenie Nr 19/2020

W sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komisję Socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 13:37:08.
Zarządzenie Nr 18/2020

W sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy w Osiecku

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:47:53.
Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola w Sobienkach

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-19 15:52:55.
Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie powierzania stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w Sobienkach i udzielenie pełnomocnictwa

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-19 15:52:44.
Zarządzenie Nr 15/2020

- zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania gminnym jednostkom budżetowym planów finansowych oraz przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-02-19 15:52:31.
Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządania kryzysowego, ewidencji i egzekucji opłat za wodę i kanalizację

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:56:56.
Zarządzenie Nr13/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczneych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobienki

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-27 16:55:40 | Data modyfikacji: 2020-01-27 16:55:48.
Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru do publicznego Żłobka w Sobienkach na stanowiska: opiekun dzienny, kucharz, pomoc kuchenna, osoba do sprzątania, pielęgniarka

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:17:09.
Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektor Publicznego Żłobka w Sobienkach

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-24 16:11:46.
Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją projektu pn. "Gmina Osieck wspiera swoich seniorów"

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-24 16:11:36.
Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Osiecku

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:23:05.
Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas piewszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Osieck jest organem prodzącym

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-21 08:40:50.
Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-16 16:14:03.
Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-15 12:52:35.
Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie ustalenia instrukcji postępowiania z kluczami i zabezpieczenia pomieszczeń w budynku przy ulicy Rynek 6 w Osiecku

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-15 12:52:27.
Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-15 12:52:18.
Zarządzenie Nr 3/2020

zmieniające Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 22.10.2018 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w OSP

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-15 11:44:00.
Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektor Publicznego Żłobka w Sobienkach

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-03 08:55:48.
Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie przekazania gminnym jednostkom budżetowym planów finansowych oraz przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2020-01-03 08:54:58 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:55:17.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 08:54:58
Data modyfikacji: 2020-01-03 08:55:17
Opublikowane przez: Teresa Nowak