Modernizacja podłogi w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Osiecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

Projekt architektoniczno - budowlany

Załącznik od nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Do wszystkich oferentów

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2021-08-10 12:46:16.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Augustówka w gminie Osieck

SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówiena

Projekt budowlany

Specyfikacje techniczne

Przedmiar sieć kanalizacyjna

Przedmiar przyłącza kanalizacyjne

Schemat

Decyzje - drogi

Pozwolenie na budowę

Załącznik od nr 1 do nr 6 i załącznik nr 8

Załącznik nr 7

Pytania i odpowiedzi

Profile

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2021-07-20 12:03:10.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Augustówka w gminie Osieck

SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt budowlany

Specyfikacje techniczne

Przedmiar sieć kanalizacyjna

Przedmiar przyłącza kanalizacyjne

Schemat

Decyzje - drogi

Pozwolenie na budowę

Opis przedmiotu zamówiena

Załącznik od nr 1 do nr 6 i załącznik nr 8

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie

SWZ 20.07.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2021-07-19 09:59:54 | Data modyfikacji: 2021-07-19 11:07:29.
Przebudowa drogi gminnej nr 271346W w
miejscowości Nowe Kościeliska

Specyfikacja warunków zamówienia

Opis

Przedmiar

Projekt budowlany

Przekrój rys

Rzut z góry rys.

Załącznik od nr 1 do nr 6 i załącznik nr 8

Załącznik nr 7

Pytania i odpowiedzi

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:35:58.
Ogłoszenie o zamówieniu
 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:35:45.
Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:35:45
Opublikowane przez: Dominika Szostak